Srodek gasniczy deugen n

Pożary, które zachodzą w zamkniętych pomieszczeniach, o niskiej kubaturze przeważnie są gaszone przy wykorzystaniu pary wodnej. Parę bierze się w pomieszczeniach, w których objętość wynosi około 500 m3. Powinny wtedy istnieć umieszczenia szczelne. Para jako sposób gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie pewno być zastosowana, ze względu na jej daleko prosty ciężar właściwy, co przesuwa się na nieosiąganie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

opaski dla dziewczynek

Również w sukcesu małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej jeszcze jest mało aktywne i funkcjonalne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których pobiera się parę wodną do bezpieczeństwa i zapobiegania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten środek gaśniczy wiąże się również do ugaszania pożarów ciał stałych, które nie potrafią być ugaszone w produktu związku z wodą.

Para wodna zapewne być jednocześnie używana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co najmniej 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie obecnym bardziej dobre im ogromniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w strefie spalania. Jest i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w zakresie strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest wyraźnie najbardziej wydajny przy wykorzystaniu pary nasyconej, która składana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.