Ksiegowosc hoteli

Butla hrd jest to skomplikowana butla, która zaopatrzona stanowi w szybko-otwierający się zawór. Przedmiotowe butle zawierają w sobie środek gaśniczy, jaki stanowi pod stałym ciśnieniem. Budowa omawianej butli pozawala na niezmiernie szybkie wprowadzenie środka gaśniczego we tło chronionego urządzenia.

Butle hrd traktowane są przede każdym do ochrony przeciwpożarowej systemów w formy zagrożenia, na dowód gdy chodzi o produkty łatwopalne. Chodzi między innymi o filtry, mieszalniki, silosy, cyklony, granulatory czy suszarnie. Ponadto butle można skorzystać jako obronę przed wybuchem aparatów, kanałów, przewodów, zbiorników, chodzi tu o środowiska, gdzie występują pyły klasy ST1-ST3 oraz gazy i mieszaniny hybrydowe. Stanowi wówczas jakby wszystka gałąź przemysłu. Należy pamiętać, iż te dania wymagają istnieć przedstawione w certyfikatach, i konkretnie chodzi o sposób tłumienia wybuchu oraz bariery gaszącej. W wypadku wybuchu chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1595X. Oraz w sukcesu bariery gaszącej chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1596X.

Dopuszczalna objętość butli wynosi pięć litrów. Butle wymagają istnieć zawarte szczelną, stalową membraną. Omawiane butle w żaden sposób nie mogą powodować zagrożenia podczas prac serwisowych. Butle należy aktywować napięciem minimum 100/300V, w punktu uniknięcia aktywacji przypadkowym napięciem. Są właśnie butle hrd o bardzo większej wielkości a w układu spośród tym wywoływane są proporcjonalnie większym napięciem. Typowe butle wypełnianie są proszkiem. Mieszanka tego proszku po rozpyleniu redukuje ciśnienie wybuchu. Tworzy to przez zneutralizowanie wybuchowej atmosfery pyłowej. Tam, gdzie zastosowanie zwykłych butli proszkowych może sprawić większe straty niż korzyści, na przypadek w biznesach farmaceutycznych, obiektach przemysłu spożywczego, zastosowanie tak mają butle hrd. Istnieją również butle hrd wypełnione parą wodną. Potrafią one wodę o temperaturze większej niż temperatura wrzenia. Para wodna uznaje za zadanie tłumić wybuch. Podsumowując, butle stanowią system tłumienia wybuchu. W pełnym systemie hrd funkcjonują obok systemu dekompresji o odciążania wybuchu i sposobu izolowania wybuchu.