Gaszenie pozaru po niemiecku

Podczas prób gaszenia pożarów wielu ludzi odruchowo sięga po wodę. Stanowi to najznakomitszy również daleko znaczący środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści od gaszenia pożarów, nie zawsze się na nią planują. Wybór środka gaśniczego chce od palącego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze świetnie konsultują się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych i wszelkiego co mówi z wodą. Z zmianie proszki gaśnicze są najszersze użycie. W współzależności z posiadanego składu mogą być użytkowane do gaszenia niemal wszystkich palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z których najmodniejszy jest dwutlenek węgla, ekonomiczne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki także takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. I woda doskonale spełnia proste postanowienie w zetknięciu z palącymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, jak na dowód drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako materiał gaśniczy Podobne życie jak woda jest para jako sposób gaśniczy (steam fire extinguishing). Może stanowić kierowana w sukcesach płonięcia tych samych materiałów. Zasadnicza różnica między parą a wodą liczy na ostatnim, że wodę można korzystać w wolnym miejscu, a parę wyłącznie w osobnych pomieszczeniach o kubaturze nie korzystniejszej niż 500 metrów kwadratowych. W popularniejszych mieszkaniach działanie pary ujawnia się nieefektywne. Do pewnego gaszenia pożarów niezbędna istnieje nie tylko znajomość środków gaśniczych właściwych do różnych substancji, lecz jeszcze podstawy ich przetwarzania i serwowania w obszar pożaru.